2022 Tajemství Smetanchamonovy pyramidy

  1. den sobota 2.7.
Kdysi dávno existovalo jedno malé království, které obklopovala obrovská poušť zvaná Písek. Tomuto království vládl mocný a bohatý faraon Smetanchamon. Jelikož jeho království obklopovala tato obrovská poušť, skoro nikdo o něm nevěděl. A proto království bohatlo a prosperovalo.
Mocný faraon byl sice velmi bohatý a oblíbený, ale bohužel jedna věc mu chyběla. Bohové mu nenadělili potomka. Když poznal, že se jeho dny krátí a jeho čas pomalu přichází, rozhodl se, že si nechá postavit tu největší a nejkrásnější pyramidu, ve které se se svými nádhernými a obrovskými poklady nechá pohřbít. Když jednoho dne opravdu zemřel, království začalo upadat a nakonec ho celé pohltila poušť.
A nyní, po deseti tisících letech se špička jeho pyramidy opět vynořila z písku. Zpráva o tomto objevu se velmi rychle rozšířila po celém světě. Všemožní archeologové a dobrodruhové ze všech koutů světa se rozhodli, že se pokusí odhalit Smetanchamonovo tajemství a odnést si co nejvíc z jeho božského bohatství.
Smetanchamona toto na onom světě velmi rozzuřilo, a proto poprosil bohy, jestli by ho nechali povstat z mrtvých, aby mohl své bohatství ochránit.
 
Ahlan Kemet! Včera večer ještě proběhlo rozdělení do dobrodružných týmů. Faraon Smetanchamon a jeho 9 vyzyvatelů v honbě za tajemstvím pyramidy se dětem nejprve představili. Poté bohové rozdělili děti do deseti týmů a ty se v dominu utkaly o to, v jakém pořadí si svého vedoucího vyberou. Vedoucí se pak sami utkali ve sportovním a vědomostním trojboji o barvu, kterou bude jejich dobrodružný tým nosit. Na základě těchto výsledků si pak děti vybraly své vedoucí dobrodružných týmů, kteří je provedou celým egyptským dobrodružstvím o to, kdo odhalí tajemství Smetanchamonovy pyramidy a získá poklady, které ukrývá.
 
        2. den neděle 3.7.
Batika – příprava triček našich dobrodružných týmu

Comments are closed.