Informace pro rodiče

Vážení rodiče,

pro Vaše děti nabízíme pobyt na I. turnusu v letním dětském táboře ve Smetanově Lhotě v jižních Čechách.

Termín:

Termín tábora v roce 2023 je 1.7.-15.7.2023.

Pro koho je tábor určen:

Kapacita tábora je cca 120 dětí.

Tábor je určen pro školáky, tedy děti, které již absolvovaly 1. třídu.  Horní věkovou hranicí je  15-let. Zvláštní oddíl nejstarších dětí, tzv. oddíl teens je určen pro mládež od 16-ti do 17-ti let. Oddíl teen je určen pro děti „odrostlé“ na našem táboře, účast v něm je výsada a podléhá schválení vedení tábora.

Umístěná tábora:

Tábor se rozkládá na louce obklopené lesy na břehu říčky Lomnice v blízkosti obce Smetanova Lhota u Čimelic, 20 km od města Písek.

Vybavení tábora:

Veškeré zázemí tábora je na velmi vysoké úrovni. Celý areál byl v roce 2003 rekonstruován po povodni v roce 2002. V areálu tábora je hřiště na volejbal, fotbal, bazén, místo pro táborák a centrální budova, v níž je umístěna jídelna a klubovna.

Ubytování dětí:

Děti jsou ubytovány ve tří a čtyřlůžkových zděných chatkách a v šestilůžkových dřevěných chatkách, peřiny (duté vlákno), polštáře (duté vlákno) a povlečení jsou součástí vybavení tábora. Nejstarší děti jsou ubytovány  ve dvoulůžkových stanech s dřevěnou podlážkou na dlážděném podloží. K dispozici dostanou polštář a deku, spacák je třeba přivést si vlastní. V případě chladného počasí lze dětem přidat na přikrytí deku (larisa).

Strava:

Kuchyně a jídelna jsou umístěny v centrální budově, stravování je poskytováno 5x denně – snídaně, svačina, oběd, odpolední svačina a večeře. Pitný režim je dodržován, děti mají nepřetržitý přístup k pití. Strava je doplňována ovocem a zeleninou. Pobyt v táboře začíná v den příjezdu obědem a končí v den odjezdu obědem (+ děti jedoucí autobusem obdrží svačinu na cestu).

Cena:

Cena poukazu pro rok 2023 je v jednání, pravděpodobná cena je 6500,-Kč. Celková cena tábora je splatná k 15.5. 2023.  V případě neúčasti dítěte z jakéhokoli důvodu  (s odhlášením 1 měsíc před zahájením tábora a méně), je stanovený STORNO poplatek ve výši 1.000,-Kč.

Platba tábora:

Úhradu lze provést převodem z účtu nebo fakturou do 15. 5. 2023. Číslo účtu provozovatele tábora je: 373720/5500, variabilní symbol pro platbu= číslo poukazu, které jste obdrželi při vyřízení přihlášky.

V odůvodněných případech (např. z důvodu poskytnutí příspěvku od zaměstnavatele) se lze domluvit na jiném termínu splatnosti, k tomu nás prosím kontaktujte.

Fakturu je nutné vyřídit s p. Janou Štochlovou, e-mail: oskovo@buzuluk.cz

Doprava do/z tábora:

Doprava dětí do tábora je v roce 2023 realizována společně, autobusem, od zimního stadionu v Mostě (A-BENET Arena). Sraz účastníků v 8:30, odjezd autobusu v 9:00. Děti z Prahy vyzvedneme kolem 10:00- 10:30 na autobusovém nádraží Zličín (parkovat můžete na sousedícím parkovišti P+R). 

Doprava dětí z tábora je realizována společně, autobusem, k zimnímu stadionu v Mostě (A-BENET Arena), podrobnosti budou upřesněny v průběhu konání tábora. Děti z Prahy opět vystupují na Zličíně (čas bude upřesněn). Upozorňujeme rodiče, že děti, pro které si nikdo nepřijde, budou dopraveny domů na náklady rodičů. Současně upozorňujeme, že provozovatel LDT (ZOO Buzuluku Komárov) nenese žádnou odpovědnost za případný úraz dítěte cestou domů bez doprovodu.

V případě, že budete chtít dítě individuálně z tábora vyzvednout, prosím informujte před odjezdem táborového vedoucího nebo v příběhu kontaktujte hlavního vedoucího (nebo zástupce, viz kontakty).

Při převzetí děti do tábora budou vybírány tyto dokumenty (dokumenty jsou ke stažení na našich webových stránkách):

  • Prohlášení rodičů o bezinfekčnosti.
  • Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte (dle  MZ č. 106/2001).
  • Průkaz zdravotní pojišťovny (u posudku a průkazu pojišťovny postačují čitelné kopie).

+ další dokumenty, které možná budou povinné s ohledem na pandemii Covid19. O dalších dokumentech budeme případně informovat v průběhu měsíce června. 

Bez výše uvedených dokladů NEMOHOU děti do tábora nastoupit!

Vaše dítě bude zařazeno přímo do oddílu. Převezme je vedoucí oddílu, se kterým se děti odeberou do autobusu.

Při odjezdu dětí z tábora budou „Posudek“ a „Průkaz ZP“ dětem vloženy do zavazadla. 

Odevzdání přihlášek:

Přihlášku je vždy nutné předat vedení tábora (osobně nebo zaslat poštou na adresu uvedenou v přihlášce) tištěnou, podepsanou, papírovou verzi přihlášky a to nejpozději do 15. 5. 2023. Opět existuje několik variant odevzdání přihlášky:

  1. odeslat poštou: Michal Tarant, Centrum ekologické výchovy VIANA, Schola Humanitas, Ukrajinská 379, 436 01 Litvínov
  2. v ZO OS KOVO Buzuluku Komárov v Komárově
  3. po dohodě osobně u M. Taranta

POZOR, NEPŘEHLÉDNĚTE PROSÍM

Do tábora posílejte děti zdravé! Hlavní programovou náplní je sport a pobyt v přírodě. 

Jestliže dítě užívalo v posledních 14 dnech nějaké léky,  je nutné na tuto skutečnost upozornit při odjezdu, nejlépe  sdělením do obálky. Obálku nadepište jménem dítěte i číslem poukazu. Stejným způsobem informujte při odjezdu i o lécích, které vaše dítě v současné době užívá a léky předejte oddílovému vedoucímu při  odjezdu spolu s dokumenty.  Informace jsou v zájmu dětí, zvláště těch nejmenších. 

Všechny věci (hlavně menším dětem) řádně označte, seznam vlepte do kufru a kufr výrazně označte jménem dítěte. Buďte si jistí, že děti své věci nepoznají, a zatloukají a zatloukají, hlavně, když jim tu mikinu koupila babička těsně před odjezdem do tábora. Nezapomeňte  dětem zabalit pláštěnku, holínky, plavky  a pokrývku hlavy. Přibalte dětem také plastový kelímek na pití a bílé tričko na batikování. 

Letošní rok se ponese v duchu tématu, které je v přípravě.

Nedávejte dětem do tábora věci drahé, cenné předměty, výrobky ze zlata, elektroniku, mobilní telefony (děti nemají k dispozici přípojky elektrické energie pro jejich dobíjení, výjimky nejsou tolerovány). Vyvarujete se tak nepříjemnostem při zničení nebo ztrátě. Děti nejsou pojištěny proti zcizení osobních věci.  Kapesné dle uvážení rodičů (doporučujeme max. 250,- Kč)

Chování dětí na táboře:

Přísně je zakázáno požívání alkoholu, tabákových výrobků a jiných omamných látek. Upozorňujeme, že to této kategorii spadá i tzv.  žvýkací tabák. Při porušení tohoto výkazu bude dítě odesláno domů na náklady rodičů.  Pokud tedy tušíte, že máte doma již závislého poživatele těchto produktů, ani nám ho do tábora neposílejte. Předem děkujeme :)

Rodiče jsou povinni ještě před táborem seznámit své dítě s táborovým řádem, který jim bude nejpozději 14 dní před táborem zaslán prostřednictvím e-mailu, který uvedli při přihlášení dítěte. Děti budou s táborovým řádem seznámeny znovu v den příjezdu do tábora. Děti jsou povinni se tímto táborovým řádem řídit po celou dobu pobytu. Za nedodržování nebo svévolné porušování táborového řádu může být každý účastník z tábora vyloučen a poslán domů. O vyloučení rozhoduje hlavní vedoucí.

Návštěvy dětí na táboře:

Návštěvy na táboře důrazně (!) nedoporučujeme. Zejména menším dětem se první dny na táboře stýská. Brzy se ale  zapojí do jeho dění a stesk je přejde a návštěva je může opět rozlítostnit. Prosíme také o zvážení návštěvy dítěte, vzhledem k ostatním dětem, kterým na tábor návštěva přijet nemůže. Jestliže přesto chcete navštívit vaše dítě, oznamte to předem telefonicky hlavnímu vedoucímu nebo zástupci, avšak táborový program a harmonogram nebude návštěvy přizpůsoben! Po příjezdu vás žádáme, abyste nevstupovali z hygienický důvodů  do tábora (děti před odjezdem odevzdávají potvrzení o bezinfekčnosti). Oddílový vedoucí Vám dítě přivede.

V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit viz Kontakty.

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.