Vedoucí

Aktuální personální obsazení zde.

Běžné personální obsazení, které přizpůsobujeme dle počtu  a věku dětí:

Hlavní vedoucí a zástupce hlavního vedoucího

Kultura a sporťák

Zdravotnice

Oddíloví vedoucí a praktikanti

Personální obsazení tábora Smetanova Lhota 2022 – 1. turnus

Vedení tábora:

 • vedoucí tábora: Michal Tarant
 • zástupce vedoucího tábora: Jakub Dvořák
 • zdravotnice: Pavla Sobotková a Monika Lubasová
 • kultura: Vít Andrle
 • sport: Vojta Andrle

Vedoucí a praktikanti oddílů:

 • 1.oddíl – nejstarší děvčata: Dominika Lubasová a Láďa Sobotková
 • 2.oddíl – starší děvčata: Alena Jelínková
 • 3.oddíl – mladší děvčata: Alexej Liška
 • 4.oddíl – mladší děvčata: Natálie Vobořilová
 • 5.oddíl – nejmladší děvčata: Domča Holková a Kačka Bažatová
 • 6.oddíl – mini děvčata:  Martina Šamonilová a Lukáš Cibulka
 • 7.oddíl – nejmladší chlapci: Petra Lobo a Pavel Hauer
 • 8.oddíl – mladší chlapci: Petr Hrabák a Tom Ullík
 • 9.oddíl – starší chlapci: Ondra Piskáček
 • 10.oddíl – nejstarší chlapci: Zdeněk Fanta a Vašek Piskáček

Personální obsazení tábora Smetanova Lhota 2021 – 1. turnus

Vedení tábora:

 • vedoucí tábora: Michal Tarant
 • zástupce vedoucího tábora: Jakub Dvořák
 • zdravotnice: Pavla Sobotková a Monika Lubasová
 • kultura: Vít Andrle
 • sport: Vojta Andrle

Vedoucí a praktikanti oddílů:

 • 1.oddíl – nejstarší děvčata: Dominika Lubasová
 • 2.oddíl – starší děvčata: Alena Jelínková
 • 3.oddíl – mladší děvčata: Alexej Liška
 • 4.oddíl – mladší děvčata: Natálie Vobořilová a Tomáš Ullík
 • 5.oddíl – nejmladší děvčata:  Martina Šamonilová
 • 6.oddíl – nejmladší chlapci: Vašek Piskáček a Michal Strakoš
 • 7.oddíl – mladší chlapci: Jirka Hoffmann
 • 8.oddíl – starší chlapci: Petr Hrabák
 • 9.oddíl – nejstarší chlapci:  Zdeněk Fanta
 • 10.oddíl – teens:  Láďa Sobotková
 • 11.oddíl – škodíci (předškoláci)  Petra Lobo a Petra Lincová
 • praktikanti:  Pavel Hauer

Personální obsazení tábora Smetanova Lhota 2020 – 1. turnus

Vedení tábora:

 • vedoucí tábora: Michal Tarant
 • zástupce vedoucího tábora: Jakub Dvořák
 • zdravotnice: Pavla Sobotková a Monika Lubasová
 • kultura a sport: Vít Andrle

Vedoucí a praktikanti oddílů:

 • 1.oddíl – nejstarší děvčata: Petra Lincová
 • 2.oddíl – starší děvčata: Dominika Lubasová
 • 3.oddíl – mladší starší děvčata: Alena Jelínková a Jirka Hoffman
 • 4.oddíl – mladší děvčata: Martina Šamonilová a Natálie Vobořilová
 • 5.oddíl – nejmladší děvčata:  Alexej Liška a Michaela Dolejšková
 • 6.oddíl – nejmladší chlapci: Michal Hubáček a Michal Strakoš
 • 7.oddíl – mladší chlapci: Petr Hrabák
 • 8.oddíl – starší chlapci: Tomáš Ullík
 • 9.oddíl – nejstarší:  Zdeněk Fanta
 • 10.oddíl – teens:  Jakub Dvořák
 • 11.oddíl – škodíci (předškoláci)  Petra Lobo
 • praktikanti: Jan Tuhý, Pavel Hauer

 

Personální obsazení tábora Smetanova Lhota 2019 – 1. turnus

Vedení tábora:

 • vedoucí tábora: Michal Tarant
 • zástupce vedoucího tábora :
 • zdravotnice: Pavla Sobotková, Alena Princová a Monika Lubasová
 • kultura: Vít Andrle
 • sport: Jakub Dvořák

Vedoucí a praktikanti oddílů:

 • 1.oddíl – nejstarší děvčata: Lada Sobotková
 • 2.oddíl – starší děvčata: Petra Lincová
 • 3.oddíl – mladší děvčata: Dominika Lubasová
 • 4.oddíl – mladší děvčata: Alena Jelínková
 • 5.oddíl – nejmladší děvčata:  Veronika Bartková
 • 6.oddíl – mladší chlapci: Petr Hrabák a Tomáš Ullík
 • 7.oddíl – starší chlapci: Venca Piskáček
 • 8.oddíl – nejstarší chlapci: Zdeněk Fanta
 • 9.oddíl – teens:  Dan Plzák
 • praktikanti: Alex Liška, Jirka Foffmann, Michal Hubáček, Michal Strakoš
 • + 0.oddíl předškoláků (1.týden): Petra Lobo, Vojtěch Čapek

Personální obsazení tábora Smetanova Lhota 2018 – 1. turnus

Vedení tábora:

 • vedoucí tábora: Michal Tarant
 • zástupce vedoucího tábora : Katka Andrlová
 • zdravotnice: Pavlína Andrlová, Alena Princová a Michal Strakoš
 • kultura: Verča Ullíková
 • sport: Vojta Andrle

Vedoucí a praktikanti oddílů:

 • 1.oddíl – nejstarší děvčata: Lada Sobotková
 • 2.oddíl – starší děvčata: Petra Lincová
 • 3.oddíl – mladší děvčata: Dominika Lubasová a Majda Benešová
 • 4.oddíl – nejmladší děvčata: Verča Bartková a praktikant Jirka Hoffmann
 • 5.oddíl – nejmladší chlapci:  Zdeněk Fanta a praktikant Petr Hrabák
 • 6.oddíl – mladší chlapci: Vašek Piskáček
 • 7.oddíl – starší chlapci: Kuba Dvořák a praktikant Michal Hubáček
 • 8.oddíl – nejstarší chlapci: Dan Plzák
 • 9.oddíl – teens:  Vítek Andrle
 • praktikanti: Tomáš Ullík, Jan Mimra

Personální obsazení tábora Smetanova Lhota 2017 – 1. turnus

Vedení tábora:

 • vedoucí tábora: Michal Tarant
 • zástupce vedoucího tábora : Katka Andrlová
 • zdravotnice: Pavlína Andrlová a Pavla Sobotková
 • kultura/sport: Ondra Krejčí

Vedoucí a praktikanti oddílů:

 • 1.oddíl – nejstarší děvčata: Martina Dietrichová
 • 2.oddíl – starší děvčata: Martin Bžoch
 • 3.oddíl – mladší děvčata: Verča Bartková
 • 4.oddíl – nejmladší děvčata: Lucka Kubišová a Lada Sobotková
 • 5.oddíl – nejmladší chlapci: Vítek Andrle a Zdeněk Fanta
 • 6.oddíl – mladší chlapci: Kuba Dvořák a Vašek Piskáček
 • 7.oddíl – starší chlapci: Dan Plzák
 • 8.oddíl – nejstarší chlapci: Vojta Andrle
 • 9.oddíl – teens:  Verča Ullíková
 • praktikanti: Terka Vavrová a Ondra Fiedler

Personální obsazení tábora Smetanova Lhota 2016 – 1. turnus

Vedení tábora:

 • vedoucí tábora: Michal Tarant
 • zástupce vedoucího tábora : Katka Andrlová
 • zdravotnice: Pavlína Andrlová a Pavla Sobotková
 • kultura/sport: Vítek Andrle

Vedoucí a praktikanti oddílů:

 • 1.oddíl – nejstarší děvčata: Vojta Andrle
 • 2.oddíl – starší děvčata: Martin Bžoch
 • 3.oddíl – mladší děvčata: Verča Bartková a Kuba Dvořák
 • 4.oddíl – nejmladší děvčata: Lucka Kubišová a Lada Sobotková
 • 5.oddíl – nejmladší chlapci: Katka Fantová a Filip Plzák
 • 6.oddíl – mladší chlapci: Martina Dietrichová a Zdeněk Fanta
 • 7.oddíl – starší chlapci: Dan Plzák a Vašek Piskáček
 • 8.oddíl – nejstarší chlapci: Vojta Nesper
 • 9.oddíl – teens:  Verča Ullíková

28-VEDOUCI_KOLAZ

Personální obsazení tábora Smetanova Lhota 2015 – 1. turnus

Vedení tábora:

 • vedoucí tábora: Michal Tarant
 • zástupce vedoucího tábora : Katka Andrlová
 • zdravotnice: Ilona Gažurová a Pavla Sobotková
 • kulturáci: Jirka a Petra Lincovi
 • sporťák: Petr Andrle
 • noční hlídač a střídač: Vojta Čapek

Vedoucí oddílů

 • 1.oddíl – nejstarší děvčata: Verča Ullíková
 • 2.oddíl – starší děvčata: Vojta Andrle
 • 3.oddíl – mladší děvčata: Martina Bžoch
 • 4.oddíl – nejmladší děvčata: Lucka Kubišová
 • 5.oddíl – nejmladší chlapci: Katka Fantová
 • 6.oddíl – mladší chlapci: Dan Plzák
 • 7.oddíl – starší chlapci: Jirka Pecháček
 • 8.oddíl – nejstarší chlapci: Ondra Krejčí
 • 9.oddíl – teens:  Katka Andrlová

x

Personální obsazení tábora Smetanova Lhota 2014 – 1. turnus

Vedení tábora

 • vedoucí tábora: Michal Tarant
 • zástupce vedoucího tábora: Katka Andrlová
 • zdravotnice: Ilona Gažurová a Pavla Sobotková
 • kulturák: Ondra Krejčí
 • sporťák: Petr Andrle
Vedoucí oddílů
 • 1.oddíl – nejstarší děvčata: Verča Ullíková
 • 2.oddíl – starší děvčata: Kačka Fantová
 • 3.oddíl – mladší děvčata: Martina Bžoch
 • 4.oddíl – nejmladší děvčata: Lucka Kubišová
 • 5.oddíl – nejmladší chlapci: Ilona Gažurová a Vojtěch Nesper
 • 6.oddíl – mladší chlapci: Dan Plzák
 • 7.oddíl – starší chlapci: Jirka Pecháček
 • 8.oddíl – nejstarší chlapci: Adame Belák
 • 9.oddíl – teens:  Katka Andrlová a Vojtěch Andrle

Obsazení kuchyní

 • hlavní kuchař – Honza Bouzek
 • druhý kuchař – Ruda Nový

Personální obsazení tábora Smetanova Lhota 2013 – 1. turnus

vedení tábora

 • vedoucí tábora: Petra Lobo
 • zástupce vedoucí tábora: Michal Tarant
 • zdravotnice: Ilona Gažurová
 • zdravotnice: Pavla Sobotková
 • kulturák: Jirka Linc
 • sporťáci/noční hlídači: Vojta Nesper a Ondřej Krejčí

vedoucí oddílů

 • 1.oddíl – nejstarší děvčata: Kateřina Andrlová
 • 2.oddíl – starší děvčata: Verča Ullíková
 • 3.oddíl společně se 4.oddílem – mladší děvčata: Lucie Kubišová a Lucie Lobo
 • 5.oddíl – nejmladší děvčata: Ilona Gažurová ml.
 • 6.oddíl – nejmladší chlapci: Vojta Andrle
 • 7.oddíl – mladší chlapci: Martin Bžoch
 • 8.oddíl – prostřední chlapci: Adam Belák
 • 9.oddíl – starší chlapci: Jiří Pecháček

Praktikanti a noční hlídači

 • Martin Grunt
 • Daniel Plzák
 • Kateřina Lobo
 • Kateřina Fantová

Obsazení kuchyně

 • hlavní kuchař – Honza BouzeK

Personální obsazení tábora Smetanova Lhota 2012 – 1. turnus

vedení tábora

 • vedoucí tábora: Petra Lobo
 • zástupce vedoucí tábora: Michal Tarant
 • zdravotnice: Ilona Gažurová
 • zdravotnice: Pavla Sobotková
 • kulturák: Jirka Linc
 • sporťák: Petr Anderle

vedoucí oddílů

 • 1.oddíl – nejstarší děvčata: Kateřina Andrlová
 • 2.oddíl – starší děvčata: Verča Ullíková
 • 3.oddíl – mladší děvčata: Lucie Kubišová a Lucie Lobo
 • 4.oddíl – nejmladší děvčata: Ilona Gažurová ml.
 • 5.oddíl – nejmladší chlapci: Martin Bžoch
 • 6.oddíl – mladší chlapci: Adam Belák
 • 7.oddíl – prostřední chlapci: Jirka Pecháček
 • 8.oddíl – starší chlapci: Vojta Nesper
 • 9.oddíl – nejstarší chlapci: Milda Ptáček
 • 10.oddíl – teenageři: Petr Polák

Praktikanti

 • Vojta Andrle
 • Martin Grunt
 • Ondra Krejčí
 • Vlastík Motl

Obsazení kuchyně

 • hlavní kuchař – Honza Bouzek

Personální obsazení tábora Smetanova Lhota 2011 – 1. turnus

vedení tábora

 • vedoucí tábora: Petra Lobo
 • zástupce vedoucí tábora: Michal Tarant
 • zdravotnice: Ilona Gažurová
 • zdravotnice: Pavla Sobotková
 • kulturák: Jirka Linc
 • sporťák: Petr Andrle

vedoucí oddílů

 • 1.oddíl – nejstarší děvčata: Kateřina Andrlová
 • 2.oddíl – starší děvčata: Verča Ullíková
 • 3.oddíl – prostřední děvčata: Lucie Lobo
 • 4.oddíl – mladší děvčata: Lucie Kubišová
 • 5.oddíl – nejmladší děvčata: Ilona Gažurová ml.
 • 6.oddíl – nejmladší chlapci: Jaroslava Hušpauerová
 • 7.oddíl – mladší chlapci: Jirka Pecháček, Adam Belák
 • 8.oddíl – starší chlapci: Vojta Nesper
 • 9.oddíl – nejstarší chlapci: Milda Ptáček
 • 10.oddíl – teenageři: Petr Polák

Praktikanti

 • Vojta Andrle
 • Martin Bžoch
 • Ondra Krejčí

Obsazení kuchyně a správní personál

 • hlavní kuchař – Honza Bouzek

 

 

Comments are closed.