2015 Z Pohádky do pohádky

A jsme na táboře

V sobotu 4.7. vše začalo. Ze Záluží jsme po deváté hodině ráno vyrazili na tábor. Cesta byla celkem slušná, i když nějaké nástrahy v podobě horka, kolony aut, jsme museli překonat. V táboře jsme byli po 12 hodině. Čekal na nás oběd a s ohledem na velmi teplé počasí také bazén. Všechny oddíly se během prvního odpoledne do bazénu vypravili, ale mimo to měli za úkol se seznámit s táborem a jeho okolím, vybalit si do stanů a chatek, zabydlet se.

Večer pak své poddané v říši pohádek přivítali Král Hyacint Spravedlivý a Královna Arabela.

Mrkněte na oddíly v maskách

Jeho Výsost, král Hyacint Spravedlivý se rozhodl obdarovat svou choť, královnu Arabelu. Oslovil italského mistra malířského a nechal zvěčnit své poddané. Obrazy pak budou viset v osobní knihovně královny.

Táborové rody a den u bazénu

A je tu druhý den tábora. Trochu jsme si přispali. Po ranním nástupu došlo k rozdělení do královských rodů, které budou mezi sebou soupeřit o území. Ale pak už to bylo jen na bazén, horko je skutečně již od rána. V podvečer máme v plánu výrobu rodových triček.

Batikování a první hrací den

V neděli v předvečer si jednotlivé královské rody vyrobily svá batikovaná trička. Barvy se moc povedly, všem rodům to sluší a navzájem se mezi sebou poznají. Na fotkách rodů ještě pracujeme!

V pondělí se poprvé utkaly rody v bitvě o nezabrané královské území. V království se nacházela čtyři stanoviště, na kterých spolu vždy dva rody svedli boje ve sportovních disciplínách, v postřehu, rychlosti nebo například plavání, běhu či zkoušce paměti. A vzhledem k tomu, že celý den opět praží slunce, je velký čas věnován koupání v královských lázních.

A protože Král s Královnou ve svém království zpěv a hudbu, na rozdíl od jiných království, nezakázali a zábavu svých poddaných naopak podporuji, ponořilo se celé království do předvečerních tanečních rytmů.

KRIS KROS

Teplo už od samotného rána. To byl čtvrtý den. A bylo to tak až do večerky. Dopoledne byl připraven KRIS KROS. Tedy hra, ve které se jednotlivé rody snaží najít vhodná písmenka a sestavit z nich co největší množství slov. A protože to je hra sice vědomostní, ale také velmi „běhavá“, trávili jsme zbytek dopoledne u bazénu. Odpoledne, po poledním klidu, se většina oddílů vydala do lesa, do okolí, na svůj oddílový program. V předvečer se opět všichni zchladili v bazénu. Před večerkou pak proběhlo, na základě výsledků z hry KRIS KROS, druhé zabírání volných ploch v království. Po dnešku je vše zaplněno, rody mají to, co se jim podařilo vybojovat. Očekávaných bouřek a ochlazení jsme se dočkali až během noci na středu.

Oddíly v tričkách

Letošní tábor je výjímečný, mimo jiné, i tím, že táborové tričko dostali úplně všichni. Podívejte se, jak nám to sluší!

Druhé měření sil mezi rody

Pro někoho začal pátý den již v noci. Prudká bouřka, která zasáhla (nejen)naše království, množství blesků a silný vichr přicházející ze západních území (tzv. Angelin dech), nenechal jednoho v klidu. Ale vše jsme přečkali bez větších problémů. Hned ráno zkontrolovali dvorní meteorologové naši unikátní meteorologickou stanici a zjistili, že nás muselo navštívit „tornádko“. Meteorologická stanice, pověšená na hlavní královské budově, byla totiž otočena směrem ke zdi. A s tím odborníci, kteří ji sestrojili, nepočítali. Jediné vysvětlení tohoto jevu tedy je: tornádko síly 1,27 (možná větší).

Pátého dne dopoledne probíhal oddílový program. Velká část oddílů vyrazila do civilizace poohlédnout se po nákupech a rozšíření svých držav. Jiní vyrazili do okolí. Odpoledne pak bylo určeno druhému měření sil mezi rody. A dnes již půjde o hodně. Rody budou podle získaných bodů a políček zabírat sousední území. K měření sil tedy dojde nejen na poli vědomostním, sportovním, dovednostním, ale půjde i o strategická rozhodnutí jednotlivých rodů. Dnešní odpolední program si celý připravili členové nejstaršího oddílu teenagerů. A nutno dodat, že jejich nápady, hry, soutěže nebo úkoly a aktivity, byly velmi povedené!

A zítra nás čeká výlet. Tedy ne všechny. Na první ze dvou výletů vyrazí do Tábora, do čokoládového muzea, nejstarší oddíly. Bude to tzv. výlet z tábora do Tábora.

Den v Táboře

Čtvrteční den byl výletním dnem pro nejstarší oddíly (oddíly 1,2,7 a 8). Čekala je návštěva Tábora a tamního Muzea čokolády a marcipánu. V devět hodin ráno přijel smluvený autobus a nic nebránilo tomu vyrazit. V Táboře jsme byli již v minulém roce, ale návštěva zoologické zahrady se příliš nedařili, všichni jsme tedy byli zvědaví, jaké to v muzeu čokolády a marcipánu bude. A vydařilo se! Pestrá expozice historie čokolády, její výroby, uchovávání nebo využití, ukázka výrobků, figurek. Nejvíce ale bezesporu zaujala možnost výroby „čehokoli“ z marcipánu. V místní dílničce bylo možné využít marcipánové hmoty a vyrobit si v podstatě cokoli – různé placky, figurky – dle vlastní fantazie.

Po návštěvě muzea ocenili všichni rozchod a možnost projít si historické město, projít obchody, nakoupit dárečky nebo si dát něco dobrého, třeba skvělou zmrzlinu.

Mladší oddíly dnes zůstaly v táboře a měly svůj oddílový program – sportovní aktivity v táboře nebo jeho okolí, krátký výlet do Smetanky, vycházku do okolí nebo hry a další aktivity v lese. A mladší oddíly se nemusejí být, jejich výlet je připraven na pondělí 13.7. a vyrazí do Pohádkové Kovárny v Selibově a do Písku.

Pyžamová diskotéka a noční stezka

Ve čtvrtek večer proběhla pyžamová diskotéka. Podívejte, jak to všem slušelo. Na mladší oddíly pak čekala noční zkouška odvahy. Úkolem bylo projít trasu okolo tábora a podepsat se u kata na listinu.

Nácvik na braňák

V pátek dopoledne se nám vyjasnilo. Už noc byla velice chladná (oproti minulým dnům výrazný pokles teploty). Ráno chladné, jasné, ale velice brzy se příjemně oteplilo. Po ranním nástupu, kde jsme rozdali i trest pro „nepřizpůsobivé“ spolutáborníky v podobě královského napomenutí zvaného „Katův šleh“, ale i jsme zručným dělníkům z nejstaršího oddílu poděkovali za vytvoření informačního systému (táborového rozcestníku), se většina oddílů vrhla na trénink dovedností na tradiční braňák, který nás čeká v závěru druhého týdne tábora.

Královský sokolník v táboře

V pátek odpoledne navštívil náš tábor královská sokolník se svou „družinou“, resp. se svým „ptactvem“. Pavel Wolejník ze společnosti Falcopredonum už u nás na táboře několikrát byl, ale letos to stálo opravdu za to. Ukázky letů dravců, výcviku dravců nebo třeba zajímavé povídání o dravcích či procházka s mláďaty nebo možnost vyfotit se s dravcem. To vše bylo možné.

Železný muž

O víkendu se v táboře uskutečnila náročná zkouška zvaná „Železný muž“ (určená samozřejmě i ženám). Jak to vypadalo, co bylo obsahem zkoušky – co bylo nutné překonat, dokázat či prokázat a jaká odvaha byla nutná k dokončení všech podmínek? Mrkněte do fotogalerie.

PS: zvětšili jsme rozlišení snímků, takže i ti s velkýýýým monitorem něco uvidí :D

Polovina tábora za námi

Máme zde druhou táborovou neděli a tím i polovinu tábora. Ta první polovina uplynula jako voda v řece (né v té naší, tam ji mnoho neteče). Program běží, šlape. Děkujeme za dopisy, balíčky a za podporu rodičů. Všichni táborníci, i ti nejmladší jsou moc šikovní!

Druhá neděle byla o něco volnější a většina času byla věnována oddílovým programům. Za zmínku stojí večerní táborová MISS.

I nejmladší vyrazili do Tábora

V pondělí ráno vyrazil druhý autobus z našeho tábora do Tábora. Oproti plánované návštěvě Pohádkové kovárny jsme dali přednost Táborskému muzeu čokolády a marcipánu, které předtím ve čtvrtek vyzkoušeli starší oddíly a vrátili se s nadšením. Průběh výletu probíhal obdobně, což ostatně dokládají naše fotky. Takže i nejmladší se pořádně „zamazali“ marcipánem, měli možnost ochutnat čokoládu a prohlédli si Tábor.

Starší oddíly dětí vyrazili na polodenní návštěvu Písku. Do Písku se po návratu z Tábora také ještě vypravili teenageři. Druhý výletový den se vydařil.

Poslední ze série rodových soubojů a večerní karneval

Úterní odpoledne patřilo poslednímu střetnutí mezi rody v království. Zisk dalších bodů může zvýšit šanci na obsazení dalších území a přinese možnost většího vlivu v království. Úkoly nebyly vůbec jednoduché. Bylo nutné prokázat rychlost, odvahu, ale i zručnost!

Večer se obyvatelé našeho království zúčastnili v hlavním paláci Krále a Královny tradičního karnevalu. Král s královnou, v dobrém rozmaru, otevřeli své sklady a věnovali do tomboly něco ze svých darů, které získávají po svých cestách ve světě.

Den v lese

Ve čtvrtek nás čekal den v lese. Již ráno po nástupu proběhl tradiční „braňák“, letos pod názvem „O prsten královny Arabely.“ Úkoly a aktivity byly rozesety v lese okolo tábora a na týmech složených z jednotlivých královských rodů bylo pořádně se zorientovat, dávat pozor, poradit si v terénu, poznat přírodniny nebo například překonat překážky, bludiště či hodit talířem na cíl, vyzkoušet pamět a mnoho dalších úkolů.

Odpoledne jsme se plácali u bazénu. Bylo takové horko, že se vlastně nedalo ani moc jiného dělat. Ale bylo to fajn.

No a večer jsme vyrazili opět do lesa. Do pohádkového lesa. Trasu a její úkoly si od základu připravili pro všechny členové oddílu teenagerů. Moc jim za to děkujeme.

Přístavy zahýbaly pořadím

Staronová celotáborová aktivita „Přístavy“ zahýbala dnes bodováním královských rodů. Dopolední sluneční žár „spaloval“ královské rody na „bitevním poli“, ale ty se nedaly. Daly do hry úplně všechno. Mrkněte na fotky!

Odpoledne, opět, po zásluze, polední klid a koupání v bazénu.

A máme zde závěr. Děkujeme všem!

Páteční podvečer patřil celkovému zhodnocení. Postupně král s královnou vyhlásili nejlepší „uklízeče“ královských komnat, nejlepší táborníky, výsledky dopolední aktivity přístavy a celkové zhodnocení a výsledky bojů mezi královskými rody. Nezapomněli jsme na poděkování personálu tábora, který zajišťoval zázemí a stravování, ale také například vedoucím a dalším výchovným pracovníkům. Díky, bylo to prima!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.