Odjezd dětí do tábora, 1. 7. 2011

Odjezd dětí do tábora bude z autobusového nádraží před Unipetrolem a.s. Litvínov – Záluží. Sraz všech účastníků v 8:30, odjezd autobusu v 9:00.

Před nástupem do autobusu budou vybírána:

  • Prohlášení rodičů o bezinfekčnosti.
  • Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte (dle Vyhl.MZ č.148/2004).
  • Průkaz zdravotní pojišťovny (u posudku a průkazu pojišťovny postačují čitelné kopie).

Souhlasy, které jste podepisovali spolu s přihláškou (kdo neodevzdal, musí odevzdat při odjezdu)

  • Souhlas se samostatným pohybem dítěte během výletu.
  • Souhlas s účastí dítěte na noční stezce odvahy.
  • Souhlas s testováním dítěte na požití omamných látek.
  • Souhlas s fotografováním dítěte a uveřejňováním fotografií na webu tábora.

Vaše dítě bude zařazeno u autobusu přímo do oddílu. Převezme je vedoucí oddílu, se kterým se děti odeberou do autobusu.

 

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.